台湾好歌声2015_91y-商人-上下

类型:哔哩哔哩 地区: 印度 年份:2022-10-06 09:54:42

剧情介绍

台湾好歌声2015_91y-商人-上下

寒淡淡,台湾晓胧胧。黄鸡催断丑时钟。紫骝嚼勒金衔响,台湾卫破飞花一道红。###hán dàn dàn  ,xiǎo lóng lóng 。huáng jī cuī duàn chǒu shí zhōng 。zǐ liú jiáo lè jīn xián xiǎng ,wèi pò fēi huā yī dào hóng 。

古来英雄士,好歌各已归山河。###gǔ lái yīng xióng shì ,gè yǐ guī shān hé 。故国飘零事已非,台湾旧时王谢见应稀。###gù guó piāo líng shì yǐ fēi ,jiù shí wáng xiè jiàn yīng xī 。

台湾好歌声2015_91y-商人-上下

月明汉水初无影,好歌雪满梁园尚未归。###yuè míng hàn shuǐ chū wú yǐng ,xuě mǎn liáng yuán shàng wèi guī 。柳絮池塘香入梦,台湾梨花庭院冷侵衣 。###liǔ xù chí táng xiāng rù mèng  ,lí huā tíng yuàn lěng qīn yī 。赵家姊妹多相忌,好歌莫向昭阳殿里飞。###zhào jiā zǐ mèi duō xiàng jì ,mò xiàng zhāo yáng diàn lǐ fēi 。

台湾好歌声2015_91y-商人-上下

一瓣芙蕖是彩舟,台湾棹歌离思两夷犹 。###yī bàn fú qú shì cǎi zhōu ,zhào gē lí sī liǎng yí yóu 。风鬟雾鬓遥相忆,好歌月户云窗许暂留 。###fēng huán wù bìn yáo xiàng yì ,yuè hù yún chuāng xǔ zàn liú 。

台湾好歌声2015_91y-商人-上下

波冷绿尘罗袜晓,台湾恨添红叶翠颦秋 。###bō lěng lǜ chén luó wà xiǎo  ,hèn tiān hóng yè cuì pín qiū 。

双鸾镜里瑶台雪,好歌任是无情也上头。###shuāng luán jìng lǐ yáo tái xuě  ,rèn shì wú qíng yě shàng tóu 。太液芙蓉,台湾浑不似、台湾丹青颜色。常记得 、春风雨露,玉楼金阙。名播兰簪妃后里,晕生莲脸君王侧。忽一声、颦鼓拍天来,繁华歇。###tài yè fú róng ,hún bú sì 、dān qīng yán sè 。cháng jì dé 、chūn fēng yǔ lù ,yù lóu jīn què 。míng bō lán zān fēi hòu lǐ ,yūn shēng lián liǎn jun1 wáng cè 。hū yī shēng 、pín gǔ pāi tiān lái ,fán huá xiē 。

龙虎散,好歌风云灭。千古恨 ,好歌凭谁说。对山河百二,泪痕沾血。客馆夜惊尘土梦,宫车晓转关山月。问嫦娥 、垂顾肯相容,同圆缺。###lóng hǔ sàn ,fēng yún miè 。qiān gǔ hèn ,píng shuí shuō  。duì shān hé bǎi èr ,lèi hén zhān xuè 。kè guǎn yè jīng chén tǔ mèng ,gōng chē xiǎo zhuǎn guān shān yuè 。wèn cháng é 、chuí gù kěn xiàng róng ,tóng yuán quē  。吟发萧萧。正古槎秋入,台湾河汉银涛 。红云甚家院落,台湾一片笙箫。晋时言语,问何人 、还肯逍遥。知几度 、落花啼鸟,乡歌犹在儿曹。游帷旧时明月,照满庭空翠,剪剪春梢。西山笑人底事,流浪宫袍。江湖近日,说原无此字,据天游词补神仙、多在渔樵。千古意,水沈香里,孤枫阴落重霄。###yín fā xiāo xiāo 。zhèng gǔ chá qiū rù ,hé hàn yín tāo 。hóng yún shèn jiā yuàn luò ,yī piàn shēng xiāo 。jìn shí yán yǔ ,wèn hé rén 、hái kěn xiāo yáo 。zhī jǐ dù 、luò huā tí niǎo ,xiāng gē yóu zài ér cáo 。yóu wéi jiù shí míng yuè ,zhào mǎn tíng kōng cuì ,jiǎn jiǎn chūn shāo 。xī shān xiào rén dǐ shì ,liú làng gōng páo 。jiāng hú jìn rì ,shuō yuán wú cǐ zì ,jù tiān yóu cí bǔ shén xiān 、duō zài yú qiáo 。qiān gǔ yì ,shuǐ shěn xiāng lǐ ,gū fēng yīn luò zhòng xiāo 。

桂嫩传香,好歌榆高送影,好歌轻罗小扇凉生。正鸳机梭静,凤渚桥成。穿线人来月底,曝衣花入风庭。看星残靥碎,露滴珠融,笑掩云扃。###guì nèn chuán xiāng ,yú gāo sòng yǐng ,qīng luó xiǎo shàn liáng shēng 。zhèng yuān jī suō jìng ,fèng zhǔ qiáo chéng 。chuān xiàn rén lái yuè dǐ ,pù yī huā rù fēng tíng 。kàn xīng cán yè suì  ,lù dī zhū róng ,xiào yǎn yún jiōng 。彩盘凝望仙子,台湾但三星隐隐,台湾一水盈盈。暗想凭肩私语,鬓乱钗横。蛛网飘丝罥恨,玉签传点催明。算人间待巧,似恁匆匆,有甚心情。###cǎi pán níng wàng xiān zǐ  ,dàn sān xīng yǐn yǐn ,yī shuǐ yíng yíng 。àn xiǎng píng jiān sī yǔ ,bìn luàn chāi héng 。zhū wǎng piāo sī juàn hèn ,yù qiān chuán diǎn cuī míng 。suàn rén jiān dài qiǎo ,sì nín cōng cōng ,yǒu shèn xīn qíng 。

详情

猜你喜欢