สมัครไดอารี่      ล็อกอินไดอารี่
diary
diary
คุณรู้จักเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร
diary
 

search engine
เพื่อน
โฆษณา
อื่นๆ

diary
diary
diary
diary
diary 104.5 Fat Radio
diary Get 102.5 Bangkoks
diary Hot 91.5 FM
diary 106.5 Green Wave FM
diary 100.5 สถานีข่าว
diary Sport Radio 99 FM
diary 97.5 SEED FM
diary 95.0 ลูกทุ่ง อ.ส.ม.ท.
diary 107.0 Metropolis
diary 96.5 คลื่นความคิด
diary 89.0 Banana FM
diary 103.5 FM ONE
diary
diary
flash games
code diary
diary
speed net

diary
เว็บไซต์นี้จัดอยู่ในประเภท
เหมาะสมกับทุกท่าน
ผู้ใหญ่เล่นได้วัยรุ่นเล่นดี

Brio Thailand Club
 
เปิด 5 รพ. ฟรี!ตรวจสุขภาพ
โดย : ไทยโพสต์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552   

เปิด 5 รพ. ฟรี!ตรวจสุขภาพ


กทม.เอาใจคนกรุง เปิด 5 โรงพยาบาลบริการตรวจสุขภาพฟรี 1 หมื่นคน คัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลงพุง มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ว่า กทม.ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ซึ่งจะให้บริการตรวจน้ำตาล (Blood sugar) ไขมัน (Triglyceride) ไขมัน (HDL) วัดความดัน (Blood Pressure) และวัดมวลรวมของร่างกาย (BMI) ได้แก่ ส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว แก่ประชาชนจำนวน 10,000 คน โดยไม่คิดเสียค่าใช้จ่าย จะเปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00-12.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า การตรวจสุขภาพดังกล่าวเพื่อคัดกรองประชาชนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของแต่ละคน เช่น การรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ การออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ลดความเครียด เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการต้องงดอาหาร (ยกเว้นน้ำ) อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ โดยมีทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจในเวลารวดเร็ว

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 พบว่า อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรไทยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวสูง เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง

รวมถึงมีอัตราการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกวันเช่นกัน ประกอบกับแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมักเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ โดยในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติ แต่พยาธิสภาพของโรคจะลุกลามช้า ๆ จนมีอาการรุนแรงมากขึ้น และเป็นอย่างถาวร การดูแลรักษาพยาบาลเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เพื่อลดความรุนแรงของอาการที่แสดง ชะลอไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้อาการทุเลาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ และผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้ จะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจเกิดความพิการ มีภาระต่อเนื่องหลังการรักษาไปตลอดชีวิต เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่า การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 ในปี 2558 ซึ่งการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงหนึ่งปัจจัย หรือรวมกันมากกว่าหนึ่งปัจจัยจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม อาทิ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินผัก-ผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และความเครียด

พญ.มาลินี กล่าวว่า ปัจจุบันอาหารเกือบทุกอย่างจะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก หากประชาชนไม่ดูแลเอาใจใส่ตนเอง บริโภคมาก ๆ จะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่น ๆ ตามมา กทม.จึงให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ความรู้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันโรค หรือดูแลรักษาตนเองอย่างถูกวิธีหากพบว่าตนเองเป็นโรคดังกล่าว เบื้องต้นนำร่องในโรงพยาบาลในสังกัดที่มีความพร้อม จำนวน 5 แห่ง ในอนาคตอาจประสานความร่วมมือขยายการบริการไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นด้วย พร้อมกันนี้ ในการตรวจสุขภาพหากพบประชาชนเป็นโรคอื่น อาทิ พาร์กินสัน ความจำเสื่อม ก็จะมีบุคลากรให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรีตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เข้าชม : 1849

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 64 kB
ไอคอนเดวิล : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
   
menu bubbledevil bubble Hole in one | bubble Flash | bubble Club | bubble Chat | bubble WBI | bubble auto air | bubble science | bubble wallpaper | MB
diary diary
  contact devil
  สนใจโฆษณาติดต่อ narush@hotmail.com
© Copyright 2004 - 2016 livewbi and bubble-devil.com All Right Reserved.
Best viewed at 1024 x 768 pixels.
Admin Statistics by :
 
diary diary
diary diary